MOUNDOU, une girafe de Kordofan

//MOUNDOU, une girafe de Kordofan