MOUNDOU, une girafe de Kordofan

/MOUNDOU, une girafe de Kordofan/